Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 020 5883

Winkelwagentje (0)

Risicopreventie op het werk

Advies nodig? Advies nodig? Meer over de grootste risico's en onze oplossingen De werkgever is verplicht om de veiligheid en de fysieke en mentale gezondheid van zijn werknemers te garanderen. Die verplichting wordt bepaald door artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet.

Seton stelt u een uitgebreid aanbod producten voor om de voornaamste professionele risico's binnen uw bedrijf te voorkomen en waarmee u aan deze verplichting kunt voldoen. Dat zijn onder meer:

- Stootbanden en beschermbeugels tegen botsingen met machines en voertuigen
- Antislipproducten om uitglijden en vallen tegen te gaan
- Vergrendelingsmateriaal om veilig onderhoud te kunnen uitvoeren aan machines
- Winterproducten om ook in die gevaarlijke periode uw werknemers en bezoekers veilig te houden

Wat zijn de belangrijkste risico’s op het werk?

Als werkgever bent u verplicht om de veiligheid en de fysieke en mentale gezondheid van uw werknemers te garanderen. Die verplichting wordt bepaald door artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet.

Wist u trouwens dat elke euro die wordt geïnvesteerd in de preventie van arbeidsongevallen gemiddeld 2,2 euro winst oplevert?

Maar wat zijn nu de voornaamste risico’s en welke oplossingen kan Seton bieden?

1. Het risico op botsing tussen mens en voertuig

Risico op botsing tussen mens en voertuig

Elk jaar worden honderden werknemers het slachtoffer van ongelukken door botsing met voertuigen. Dit soort ongelukken zijn vaak ernstig en soms zelfs dodelijk. Meestal wordt het slachtoffer platgedrukt door het voertuig zelf, maar het kan ook zijn dat het slachtoffer gekneld raakt tussen het voertuig en een obstakel, een muur, een paal, een ander voertuig etc.

Hoewel de meeste ongevallen gebeuren tijdens het achteruitrijden, is de belangrijkste oorzaak voor dit type ongelukken het niet respecteren van de rijbanen.

Type ongevallen met heftrucks

Onze raad: het is essentieel dat de rijbanen gerespecteerd worden en dat kan door het verkeer van voetgangers te scheiden van het rijdende verkeer. Meestal zijn die twee aangeduid en/of gescheiden met behulp van vloertape en pictogrammen. Vaak blijkt die oplossing echter niet voldoende te zijn. Daarom is het efficiënter om een fysieke en ondoordringbare beschermhekken te plaatsen.

2. Het risico op botsing tussen voertuig en infrastructuur

Risico op botsing tussen mens en voertuig

De ongelukken die het meeste kosten voor het bedrijf zijn de beschadigingen van uw inrichting en infrastructuur veroorzaakt door botsingen met voertuigen en laad- en loswerktuigen.

Zelfs één verkeerd manœuvre kan de rekeningen al hoog doen oplopen. Denk maar aan een transportwagen die een poot van een rek raakt, waardoor alle rekken in uw magazijn als domino’s omvallen.

Onze raad: Installeer beschermbeugels en rekbescherming om botsingen tussen voertuigen en infrastructuur tegen te gaan.

3. Het risico op verwondingen door een schok

Risico op verwondingen door een schok

De meest voorkomende ongevallen in magazijnen met werknemers zijn verwondingen veroorzaakt door schokken en stoten tegen randen en scherpe hoeken in kleine ruimtes of tegen laaghangende balken en plafonds.

Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die een bestelling samenstelt in het magazijn. Hij kan al rap eens zijn hoofd stoten aan het rek wanneer hij een product van het rek haalt of erin zet. Of aan de werknemer die aan de verpakkingstafel werkt en die zich meerdere malen stoot aan de hoek van de tafel. Of aan de heftruckchauffeur die zich pijn doet aan zijn eigen wagen, bijvoorbeeld bij het instappen. Bovendien kan gelijk welke werknemer die gehaast is, zich stoten een deurkozijn, een muur, een balk …

Onze raad: ontdek daarom al onze aanrijdbeveiliging magazijn om uw werknemers te beschermen tegen schokken.

4. Het risico op vallen op gelijke hoogte

Het risico op vallen op gelijke hoogte

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk stelt dat glij-, struikel- en valpartijen de voornaamste oorzaak zijn van afwezigheden van meer dan 3 dagen in alle bedrijfssectoren, uiteenlopend van de zware industrie tot kantoorwerk.

Struikelen, uitglijden en het evenwicht verliezen op de werkplek kan iedereen overkomen. Dat soort incidenten wordt vaak als banaal beschouwd en nochtans …

De voornaamste factoren zijn:

 • Slechte grip
 • De ondergrond is oneffen of in slechte staat
 • De ruimte is onvoldoende verlicht
 • Het personeel moet verschillende taken tegelijkertijd uitvoeren
 • Dringend werk
 • Persoonlijke factoren zoals het negeren van de veiligheidsvoorschriften of gebrek aan concentratie

Hoe kunt u het risico op vallen vermijden?

 • Maak de vloer antislip
 • Zorg ervoor dat de grond in goede staat is
 • Houdt uw werkplaats en proper en opgeruimd
 • Signaleer plaatsen waar er uitglijdgevaar bestaat

Onze raad: Seton stelt u een volledig assortiment antislipproducten voor waarmee u risicoplaatsen kunt bekleden om zo het aan aantal valpartijen als gevolg van uitglijden of struikelen te beperken.

5. Elektriciteitsgevaar

Elektriciteitsgevaar

Werkongevallen met elektriciteit zoals elektrische schokken en elektrocuties gebeuren relatief zelden dankzij de strenge normen. Maar de ongelukken die wel gebeuren hebben meestal ernstige gevolgen. Ongevallen met elektriciteit zijn namelijk 15 keer dodelijker dan andere soorten werkongelukken.

Wat zijn de grootste risico’s?

 • De slechte staat van het isolatiemateriaal
 • Werken aan elektrische installaties door niet gekwalificeerde mensen
 • Het gebruik van niet-conforme producten
 • Het niet respecteren van de veiligheidsafstand tijdens elektriciteitswerken
 • Het gebruik van installaties op manieren waarvoor ze niet gemaakt zijn
 • Interventies van niet vergrendelde installaties

Hoe kunt u die risico’s voorkomen?

 • Zich beschermen tegen direct en indirect contact met elektriciteit
 • Uw personeel uitrusten met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Duidelijk de potentiele gevaren signaleren
 • Elektrische installaties vergrendelen tijdens een interventie
 • Uw personeel een EHBO-opleiding geven en het geschikte reddingsmateriaal voorzien

Onze raad: Seton heeft voor u een kwaliteitsvolle uitrusting voor elektrisch werkzaamheden geselecteerd waarmee u het elektriciteitsgevaar in uw bedrijf naar beneden kunt halen.

6. Risico’s gelinkt aan interventies aan machines

Er gebeuren duizenden ongevallen tijdens interventies aan machines, dat kunnen herstellingswerken zijn of onderhoudswerken. Deze ongelukken zijn het gevolg van één of meer werknemers die in aanraking komen met:

 • Onbeschermde onderdelen onder spanning
 • Vloeistoffen onder druk
 • Mechanische onderdelen die een onvoorziene beweging maken

In de meeste gevallen denkt het slachtoffer dat het veilig is om aan de machine te werken omdat ze niet in werking is. Het is nochtans essentieel om zich ervan te verzekeren dat de machine niet opnieuw in werking kan treden voor u aan de werken begint.
Dat noemen we ‘vergrendeling’.

Onze raad: Seton helpt bij het vergrendelen van uw machines en legt u de verschillende stappen uit, evenals de te gebruiken uitrusting.

7. Risico’s gelinkt aan machines

Risico’s gelinkt aan machines

Een boormachine, snijmachine, lopende band, freesmachine, pers, slijpmachine … Al die werktuigen hebben gemeenschappelijk dat het machines zijn.

Er gaan heel wat risico’s gepaard met de machines die zich op en rond de werkplek bevinden: u kunt platgedrukt worden, u kunt zich snijden, een ledemaat verliezen, gegrepen worden door een machine, geprikt worden, in aanraking komen met vloeistoffen ... Denk er dus aan om uw werknemers te beschermen tegen ernstige incidenten.

Onze raad: rust uw machines daarom uit met de juiste beveiliging, zoals sirenes, zwaailichten, schermen etc. die uw werknemers beschermen zodat ze hun werk in alle veiligheid kunnen uitvoeren.

8. Risico’s gelinkt aan de opslag van gevaarlijke producten

Risico’s gelinkt aan machines

Gevaarlijke stoffen opslaan in slechte omstandigheden kan zware gevolgen hebben zoals ontploffingen, vergiftigingen, chemische reacties, lekkages van schadelijke stoffen …

Het is dus belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren bij de opslag en opberging van gevaarlijke goederen:

 • De hoeveelheid opgeslagen producten
 • De aard van de opgeslagen producten (vluchtig, ontvlambaar, producten die niet compatibel zijn met elkaar)
 • De omstandigheden waarin ze opgeslagen worden (temperatuur, verluchting)

Onze raad: ontdek al onze oplossingen voor de opslag van gevaarlijke goederen zodat u de gezondheid en de veiligheid van uw werknemers te allen tijde veilig stelt.

9. Risico’s van gemorste producten

Risico’s van gemorste producten

Er bestaat vooral gevaar op onopzettelijke spatten, lekkages of omstoten van ‒ al dan niet gevaarlijke ‒ producten wanneer ze vervoerd worden of overgegoten worden.

Dat kan de oorzaak zijn van verschillende risico’s:

 • Chemisch risico voor het milieu en de mens
 • Kans op uitglijden
 • Beschadiging van de vloeren in uw bedrijf

Onze raad: deze vervuiling moet weggehaald en opgekuist worden om te vermijden dat de vloeistof(fen) in de riolen terechtkomt. Bekijk daarom onze oplossingen om dat soort lekkages en spatten te absorberen.

10. Risico’s gepaard met de winterperiode

Risico’s gepaard met de winterperiode

Tijdens periodes van ijzel en sneeuw lopen uw werknemers het risico dat ze uitglijden en zich bezeren terwijl ze zich buiten verplaatsen op het bedrijfsterrein. Als dat gebeurt, wordt het als een werkongeval beschouwd.

Het is nochtans mogelijk om dat risico te beperken door enkele snelle en eenvoudige maatregelen te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld zout strooien en / of sneeuw ruimen.

Onze raad: Seton voorziet u van het juiste materiaal daarvoor! Met onze winterproducten houdt u uw hele terrein veilig op een gemakkelijke en goedkope manier.