Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 020 5883

Winkelwagentje (0)

Toegankelijkheid voor personen met een handicap

Toegankelijkheid is een recht van iedereen. Seton helpt u graag de gepaste oplossingen te vinden om uw bedrijf in conformiteit te stellen met de wet inzake de toegankelijkheid van publieke gebouwen.

Het aangepaste Bouwbesluit van 2012 verbetert de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen met een publieksfunctie. De hoofdingang moet vanaf 1 juli altijd rolstoeltoegankelijk te zijn. De binnenkant van zo'n gebouw moet 80% toegankelijk zijn, voor winkels is dat 60%. Als de technische vereisten onmogelijk zijn, blijft de huidige eis van 40% gelden. Denk aan een voetbalstadion, bioscoop of theater.

Vanaf 1 januari 2017 zijn Nederlandse bedrijven bij wet verplicht hun gebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Dit komt erop neer dat bedrijven, soms eenvoudige, aanpassingen moeten doen zodat deze personen overal toegang hebben.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld de aanwezigheid van een toegangshelling of een lift voor mensen in een rolstoel, daar waar in feite enkel trappen zijn.

Toegankelijkheid impliceert ook de toegang tot informatie. Een slechtziende kan geen tekst met een basis lettertype lezen, tenzij die in grote letters is geschreven op een contrasterende achtergrond. Een blinde persoon kan enkel brailleschrift lezen.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat personen met een handicap in staat moeten zijn om zo autonoom mogelijk lokalen of gebouwen binnen te gaan, bepaalde uitrustingen te gebruiken, zich te herkennen en te communiceren.

Onder 'handicap' verstaan we alle soorten handicap (motorisch, visueel, auditif, mentaal...).
De toegang tot een gebouw moet voor iedereen dezelfde zijn. Indien de omstandigheden niet dezelfde zijn, moet op zijn minst de gebruikskwaliteit dezelfde zijn.

Toegankelijkheid heeft verder betrekking op:
- parkeermogelijkheden,
- toegang en onthaal in gebouwen,
- het verkeer binnen gebouwen,
- sanitaire voorzieningen,
- in- en uitgangen,
- vloerbekleding en afdaken,
- binnen- en buitenuitrusting.

U vindt in ons gamma Borden en pictogrammen Gehandicapten ook producten waardoor personen met een handicap gemakkelijker hun weg zullen vinden in uw gebouw.