Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 020 5883

Winkelwagentje (0)

Persoonlijke beschermingsmiddelen - PBM

Advies nodig? Advies nodig? Aan welke eisen moeten PBM voldoen? De veiligheid van de werknemers komt bij vele bedrijven op de eerste plaats. En terecht, want wanneer de werkzaamheden nefast zijn voor de gezondheid en veiligheid hebben de werknemers recht op bescherming. U kan uw werknemers beschermen met onze persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen, antigeluidshelmen...

FAQ - Persoonlijke beschermingsmiddelen - PBM

Arbeidsveiligheid houdt de beveiliging van de werkplek in, maar ook de bescherming van het individu. In elk arbeidsmilieu zijn er immers schadelijke factoren aanwezig die aanleiding kunnen geven tot arbeidsongevallen en beroepsziekten, zoals gehoorschade, rugklachten, ... Zulke aandoeningen zijn vaak de oorzaak van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Om arbeidsongevallen te vermijden, stelt Seton een gamma voor met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Onder PBM wordt iedere uitrusting bedoeld die door de werknemers wordt gedragen of vastgehouden en die hen beschermt tegen veiligheids- en gezondheidsrisico's (zoals: chemische, thermische, mechanische, elektrische risico's). Alle accessoires en aanvullingen aan PBM worden ook beschouwd als PBM.

Wat zijn de verschillende soorten PBM?

Veiligheidshandschoenen

Veiligheidshandschoenen

Ongevallen aan de handen komen het meest voor op de werkvloer. Seton stelt u een volledig gamma voor met handbescherming die conform zijn aan de EN 420-norm. Deze handschoenen beschermen tegen thermische gevaren, sneeën of de uitstoot van chemische producten.

Auditieve bescherming

Auditieve bescherming

Langdurige blootstelling aan het lawaai van machines kan negatieve gevolgen hebben voor het gehoor. Om vroegtijdige hardhorigheid tegen te gaan bij uw werknemers koopt u best oorkappen of oordoppen. Seton biedt beschermingsmiddelen aan die aangepast zijn aan het aantal decibel en aan de duur van de blootstelling.

Veiligheidsbrillen

Veiligheidsbrillen

Om ervoor te zorgen dat uw werknemers goed zien en dat hun ogen niet beschadigd raken tijdens werkzaamheden, kan u opteren voor de veiligheidsbrillen van Seton. De brillen bevatten getinte of neutrale glazen.

Ademhalingsmaskers

Ademhalingsmaskers

Als u in stoffige omgevingen werkt of in omgevingen met gevaarlijke en giftige deeltjes is het essentieel om een stofmasker te dragen. Seton biedt halfgelaats- en volgelaatsmaskers, mondmaskers en ffp stofmaskers aan. Veel stofmaskers bevatten een filter. Als deze versleten is, hoeft u niet heel het masker te vervangen, maar kan u vervangfilters aanschaffen.

Hoofdbescherming

Hoofdbescherming

De veiligheidshelmen moeten de hoofden van uw werknemers beschermen. Ze bedekken het volledige hoofd en beschermen tegen slechte weersomstandigheden. De helmen zijn onmisbaar op werven. Ze vangen alle schokken op en beperken de gevolgen tijdens een val of bij een klap op het hoofd.

Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen

Bij vele werkzaamheden zijn veiligheidsschoenen verplicht om blessures en wonden aan de voeten te voorkomen. De veiligheidsschoenen kunnen schade aan de voet vermijden op het moment dat er zware objecten op vallen. Gewone schoenen raken ook veel sneller beschadigd dan veiligheidsschoenen. Veiligheidsschoenen zijn handig als u werkt met chemische of gevaarlijke stoffen. De veiligheidsschoenen zijn namelijk ondoorlatend.

Veiligheidsmaatregelen voor werken in de hoogte

Veiligheidsmaatregelen voor werken in de hoogte

Wees de gevaren te slim af dankzij ons gamma met veiligheidsharnassen, koorden en andere valbeveiligingsmaterialen. Vallen vanaf een aanzienlijke hoogte kan dodelijk zijn. Het is dus de plicht van de werkgever om de werknemers te beschermen en het nodige beschermingsmateriaal te voorzien.

Veiligheidskledij

Veiligheidskledij

Als u wil dat uw werknemers veilig zijn, moet u ervoor zorgen dat ze zichtbaar zijn. Om dat te doen, zorgt Seton voor een gamma met veiligheidskledij en -armbanden. Daarin vindt u veiligheidshesjes die zorgen voor meer zichtbaarheid. Er zijn ook kleren die bestand zijn tegen water, chemische producten en koude weersomstandigheden.

Ergonomie op het werk

Ergonomie op het werk

Als u betere werkomstandigheden wenst voor uw werknemers, zorg dan voor ergonomische oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de antivermoeidheidsmat of knie- en polsbeschermers. In ons gamma gewijd aan de ergonomie op de werkvloer vindt u producten terug die het lichaam van de werknemers beschermen en het comfort op de werkvloer verhogen. Het grootste doel van dit gamma is om de spieren en ledematen minder te belasten tijdens het werken.

Het opbergen van PBM en accessoires

Het opbergen van PBM en accessoires

Bewaar uw persoonlijke beschermingsmiddelen in kistjes of dozen voor een langere levensduur. Zo geeft u ook het signaal aan uw werknemers dat ze moeten zorg dragen voor de beschermingsmiddelen. In onze categorie Opbergkoffers en -kasten vindt u tal van kistjes om handschoenen, maskers, veiligheidskledij … in te bewaren.

Aan welke vereisten moeten de persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen?

Ieder PBM moet:

  1. Geschikt zijn voor de te voorkomen risico’s, zonder zelf een vergroot risico in te houden.
  2. Beantwoorden aan de heersende omstandigheden op de arbeidsplaats.
  3. Afgestemd zijn op de vereisten met betrekking tot de ergonomie, het comfort en de gezondheid van de werknemer.
  4. Na de nodige afstelling geschikt zijn voor de drager. Indien de aanwezigheid van meerdere risico's het nodig maakt tegelijk meerdere PBM te dragen, dan zijn deze op elkaar afgestemd en blijven zij doeltreffend voor de betrokken risico's. (Art. 6 van het Koninklijk besluit 2005).

De volgende zaken moeten worden gecheckt voordat een PBM binnen het bedrijf in gebruik wordt genomen:

  • Heeft de leverancier een verstaanbare gebruiksaanwijzing met duidelijke instructies meegeleverd?
  • Heeft de leverancier de EG-verklaring van overeenstemming meegeleverd?
  • Staan de juiste markeringen op het PBM? Concreet gaat het dan om de naam van de fabrikant, de naam van het PBM, de serie- of typeaanduiding en het serienummer, de CE-markering en een verwijzing naar de relevante normen.
  • Zijn er opvallende veiligheidsgebreken merkbaar (loszittende naden bij handschoenen, krassen op een veiligheidsbril, ...)?
  • Kunnen de gebruiksinstructies van de fabrikant worden nageleefd?

De verplichtingen van de werknemers in verband met de PBM

Het is aan de werknemers om de PBM correct te gebruiken en goed te onderhouden. Indien ze dit niet doen, kunnen er zware straffen volgen.

Moeten de persoonlijke beschermingsmiddelen gecontroleerd worden?

Ja, het is heel belangrijk om af en toe de beschermingsmiddelen te controleren. Alleen zo zijn de werknemers optimaal beschermd. Het beschermingsmateriaal heeft bovendien een langere levensduur als het goed onderhouden wordt.

Verplichting van de werkgevers in verband met de PBM

De werkgever bepaalt, op basis van een risicoanalyse, de gevaren die aanleiding kunnen geven tot het gebruik van PBM. Alle fysische, chemische en biologische risicofactoren zijn hierin opgenomen.

De werkgever moet de PBM gratis ter beschikking stellen van de werknemers. Hij moet ook instaan voor het onderhoud, de reiniging en de vervanging ervan. Hij is verplicht de werknemers voldoende te informeren en hen instructies te verschaffen. Hiervoor moeten een informatienota en een instructienota opgesteld worden. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer een adequate opleiding krijgt, en eventueel een trainingscursus.

De werkgever is ook verplicht om te controleren of de PBM daadwerkelijk en juist gebruikt worden.

Aanvullende producten - persoonlijke beschermingsmiddelen

Om uw werkplaatsen te beveiligen, bieden we veiligheidshekken en materiaal om sneeuw te ruimen aan. U vindt deze producten terug in ons gamma: risicopreventie op het werk.

De PBM dienen voornamelijk om ongevallen tegen te gaan. Als het ongeval zich heeft voorgedaan, is het belangrijk dat u materiaal in huis heeft om de eerste zorgen toe te dienen. Daarom stelt Seton een compleet gamma voor dat gewijd is aan EHBO en verzorging. U vindt er defibrillators, EHBO-koffers … Kortom, alles wat u nodig heeft in geval van ongevallen.