Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 020 5883

Winkelwagentje (0)

Opslag gevaarlijke stoffen en absorptiemateriaal

Advies nodig? Advies nodig? Hoe veilig werken met gevaarlijke stoffen? In de strijd om het milieu te beschermen, wordt er steeds meer gestreefd naar een schone economie en industrie. Toch moeten we nog altijd met gevaarlijke producten omgaan. Seton helpt om dat op een zo verantwoord mogelijke manier te doen. Zo bieden we een brede waaier aan hulpmiddelen die een veilige opslag van gevaarlijke producten garanderen. Om die gevaarlijke producten ook correct te labelen, hebben we een al even uitgebreid gamma aan gevaarsetiketten ter identificatie van chemische of gevaarlijke stoffen, zoals CLP-, GHS- of AEEA-labels. Morst u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch gevaarlijke producten, dan kunt u adequaat ingrijpen met een van onze vele producten voor gevaarlijke stoffen (industriële absorptiemiddelen in de vorm van doeken, kussens, zeilen...).

FAQ - Producten voor gevaarlijke stoffen


Bij de meeste bedrijven is ecologie vandaag een rode draad geworden in hun bedrijfsvoering. Industriële bedrijven spenderen bijzondere aandacht aan de manier waarop ze met gevaarlijke producten omgaan. Om dat op correcte wijze te doen, is het absoluut vereist om de nodige materialen ter beschikking te hebben. Een eerste aandachtspunt is een duidelijke identificatie van gevaarlijke producten. Zo weet elke werknemer die met de producten aan de slag moet, waar hij moet op letten en hoe hij ze moet hanteren of behandelen. Seton wil alvast een voortrekkersrol spelen door steeds met innoverende producten uit te pakken die helpen in de strijd tegen de vervuiling.
Sowieso valt het beheer van vervuilende en gevaarlijke materialen niet licht op te nemen, alleen al vanwege het strenge wettelijke kader. In ons aanbod producten voor gevaarlijke stoffen vindt u alvast alle mogelijke producten die u helpen om al die voorschriften na te leven.

Hoe kunt u uw veiligheidsvaten het best opslaan?

Het is wettelijk verplicht om al uw vervuilende en chemische stoffen te bewaren met behulp van een lekbak. In de FAQ van deze rubriek kunt u de precieze wettelijke bepalingen daaromtrent doornemen. We stippen alvast aan dat voor elke soort vloeistof een bepaald type lekbak aangewezen is.
  • Metalen lekbakken zijn speciaal ontwerpen om al uw solventen, vervuilende vloeistoffen of ontvlambare substanties op te slaan. De bakken uit gegalvaniseerd staal zijn bijzonder duurzaam en uitermate bestand tegen vlammen en hitte.

  • Plastic lekbakken zijn speciaal ontworpen om chemische vloeistoffen, zuren en basen in op te slaan. Deze bakken zijn gemaakt uit polyethyleen, een zeer neutraal plastic dat geen chemische reacties uitlokt als het per ongeluk in contact komt met gevaarlijk product dat verspild wordt.

  • Tot slot zijn er ook nog onze veiligheidsvaten waarin u uw vervuilende vloeistoffen kunt bewaren. Binnen het gamma van Seton kunt u aanvullend ook nog bijpassende veiligheidskraantjes of trechters kopen die u helpen om veilig de vloeistoffen te vergieten.

Mag u kleine recipiënten in bakken bewaren?

Seton streeft ernaar om voor elk soort bedrijf altijd de juiste oplossing te bieden. Er bestaan aangepaste oplossingen voor bedrijven die veel kleine flessen, bidons of containers met vervuilende middelen moeten bewaren. In onze rekken voor gevaarlijke producten kunt u deze producten zeer plaatsbesparend maar toch overzichtelijk opslaan. Ideaal voor werkplaatsen of in laboratoria. Deze rekken voldoen aan alle mogelijke geldende wetgeving omtrent de bewaring van gevaarlijke producten.

Moet u gevaarlijke stoffen in een gesloten omgeving bewaren?

De milieuwetgeving stipuleert dat bepaalde producten die extreem ontvlambaar of gevaarlijk zijn, apart bewaard moeten worden. Daarom heeft Seton veiligheidskasten voor ontvlambare producten ontwikkeld die de nodige bescherming bieden en risico's op ongevallen op de werkvloer reduceren. Deze kasten hebben tot doel om de brandweer meer tijd te geven om tussen te komen bij brand, zonder dat de producten de situatie nog verergeren omdat ze vuur vatten. Onze kasten bieden bescherming tegen vlammen en hitte gedurende 30 tot 90 minuten. De vloeistoffen zelf kunt u het verstandigst opslaan in onze veiligheidskannen en andere recipiënten.
In ons aanbod prijken nog andere types veiligheidskasten die tot doel hebben om uw producten en werknemers te beschermen. Ze zijn specifiek toegespitst op bepaalde producten, zoals het geval is voor onze gewasbeschermingsmiddelenkasten of kasten voor risicohoudend medisch afval (RMA).

Hoe milieugevaarlijke stoffen het best opruimen?

De aanpak om lekkend product op te vangen, is gebonden aan bepaalde regels. In de FAQ van de rubriek lekbakken leest u hoe u deze bakken precies kunt gebruiken. Als u het lekkende product in de bakken ook wilt verwijderen en de bakken schoonmaken, moet u ook met aangepast materiaal werken. Seton biedt drie soorten industrieel absorptiemateriaal, te gebruiken afhankelijk van de substantie die behandeld moet worden.
  • Onze absorptiemiddelen voor oliën en koolwaterstoffen vormen een bijzondere categorie omdat ze waterafstotend zijn. Met de producten in ons gamma kunt u oliën en vetten apart opvangen, zelfs als ze vermengd zijn met water. Daarna kunt u ze wegwerken, of in bepaalde gevallen zelfs gewoon opnieuw gebruiken.

  • Onze absorptiemiddelen voor chemische producten bestrijken een volledig gamma aan producten waarmee u de gevaren kunt inperken als u chemische producten gelektof gemorst hebt. Ze hebben een opvallende kleur en op sommige prijkt een waarschuwing over de mogelijke gevaren bij gebruik. Kortom, ze zijn volledig bedacht om op een veilige manier verspilde chemische producten op te ruimen.

  • Onze universele absorptiemiddelen ten slotte dienen om vloeistoffen van velerlei aard op te ruimen of te verwijderen.

Om lekken en verspilling van vloeistoffen adequaat te bestrijden, heeft Seton ook heuse absorptiekits in zijn gamma opgenomen. Daarin zitten alle klassieke absorptiemiddelen verenigd. Met zo een kit heeft u onmiddellijk alle benodigdheden bij de hand als er zich een ongeval met gevaarlijke vloeistoffen voordoet. Hoe eerder u kunt ingrijpen, hoe minder kans er is dat de vloeren of bodems vervuild raken.
Het principe achter een absorptiemiddel is dat het, eenmaal doordrenkt van de vloeistof, helemaal de eigenschappen van het middel overneemt. Met andere woorden, het absorptiemiddel wordt na gebruik zelf een vervuild product dat belastend kan zijn voor het milieu of potentieel gevaar inhouden. U moet ze dus afzonderlijk bewaren tot een gespecialiseerd bedrijf in afvalverwerking ze komt ophalen, of u moet ze afgeven in een gespecialiseerd afvalsorteercentrum.
Nuttig zijn zeker onze afdichtmatten. Daarmee kunt u bijvoorbeeld een rioolput of andere putten of gaten afschermen en vermijden dat er gevaarlijke substanties in terecht komen.

Hoe moet u uw gevaarlijke producten labelen?

Seton kan prat gaan op zijn uitgebreide gamma waarschuwingsetiketten voor gevaarlijke producten. Daarmee kunt u uw producten indelen en schikken volgens hun specifieke eigenschappen: Met onze GHS/CLP-stickers kunt u uw producten markeren en schikken volgens de preciseringen van de GHS-classificatie. Die is gebaseerd op een indeling volgens het potentiële gevaar en de risico's die de vloeistof met zich meebrengt.
Het gebruik van CE- en asbeststickers is meerledig en van toepassing op meerdere producten. Enerzijds zijn er de CE-etiketten die het vrije verkeer van uw goederen garanderen. Anderzijds zijn er de asbeststickers die u op de afval- of puinzakken moet aanbrengen om te wijzen op de aanwezigheid van asbest, dat extreem gevaarlijk en bijzonder schadelijk voor de gezondheid is.
Onze RoHS- en AEEA-stickers kleeft u dan weer op de verpakkingen van de producten. De sticker duidt aan dat uw goederen volledig conform de Europese wetgeving zijn.

Hoe kunt u uw gevaarlijke producten vervoeren?

Ook gevaarlijke producten moeten vervoerd worden en hun weg vinden naar diverse opslagplaatsen. Voor, tijdens of na het transport kan er weleens product vrijkomen of gespild worden. Die lekkages kunt u te lijf gaan met onze absorptiekits en producten. Voor elk type product hebben we een gepaste kit. Seton heeft immers altijd de juiste oplossing voor ogen voor uw bedrijf. Omdat veiligheid altijd voorop staat, is het ook belangrijk dat u uw voertuigen uitrust met de nodige uitrustingen voor het transport van gevaarlijke producten. Onder die rubriek ressorteren drie types producten die geconcipieerd zijn om te voldoen aan alle bepalingen omtrent het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).

Hoe kunt u uw werknemers beschermen tegen gevaarlijke producten?

Werknemers die chemische of gevaarlijke producten moeten behandelen, dragen het best chemisch bestendige handschoenen. Het is ook wenselijk om andere delen van het lichaam te beschermen. Een overzicht van de mogelijkheden daarvoor bindt u in de rubriek persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Als u met chemische producten werkt, is het niet alleen belangrijk dat u zich beschermt, maar ook dat u werknemers en bezoekers wijst op de mogelijke gevaren. Dat kan bijvoorbeeld met leidingmarkeringen voor basen en zuren (CLP/GHS) of leidingmarkeringen voor ontvlambare vloeistoffen (CLP/GHS).
Elke boodschap of waarschuwing die u maar wenst, kunt u overigens met een bord of pictogram van Seton duidelijk maken. Welk bord u het best kiest in welke context, leest u in deze aankoopgids veiligheidssignalisering.