Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 020 5883

Winkelwagentje (0)

Uitrusting voor Parking en Bedrijfsterreinen

Advies nodig? Advies nodig? Tips om uw parking in te richten Drempels, veiligheidsspiegels, borden, grondmarkeringen,... Om de komst en het vertrek van auto’s vlot en veilig te laten verlopen, moet uw parking over een hele hoop materiaal beschikken. Opstoppingen aan de in- en uitgang voorkomen, de veiligheid van voetgangers en automobilisten garanderen en het parkeren organiseren; Seton beseft dat er veel komt kijken bij het inrichten van een parking en stelt dan ook een ruim assortiment aan materiaal voor.

Hulp bij uw keuze - Uitrusting voor parking en bedrijfsterreinen

Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen en een vlotte circulering te stimuleren op uw parking zijn er heel wat maatregelen die u kunt nemen. Hoe richt u uw parking in? Welke materialen passen het best bij uw bedrijf en uw parking? Hieronder vindt u enkele tips om slim te beslissen.

Parking
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info
info

De toegang tot de parking verbeteren

Om een veilige en vlotte toegang tot uw parking te garanderen, moet u de verkeersstroom efficiënt aansturen. Dit kan via verkeersborden en slagbomen.

Verkeersborden

In publieke gebouwen is het belangrijk om de bezoekers te leiden via signalering naar de plek waar ze moeten zijn. Met behulp van onze welkomstborden kan u de ingang van het bedrijf, leveringszones en/of de ingang van kantoren aanduiden. U kan ook opteren voor de personaliseerbare borden en uw logo en/of bedrijfsnaam integreren.

Slagbomen

Op een privé parking kan u slagbomen zetten. Zo wordt de toegang tot de parking beperkt en gecontroleerd. Dankzij de witte en rode kleur zijn de slagbomen erg zichtbaar. Kies ook voor een badgesysteem zodat u meer controle heeft over wie de parking gebruikt. U kan de toegang verbieden aan voertuigen die te hoog zijn dankzij de hoogtebegrenzers met regelbare of vaste hoogte.

De verplaatsingen op de parking regelen

Een parking is een plaats waar vrachtwagens, auto’s, motors en fietsen elkaar constant kruisen. Om alle weggebruikers te beveiligen, plaatst u best een duidelijke signalering en zorgt u best voor een tactische inrichting.

Verkeersdrempels

Als er voetgangers aanwezig zijn, moeten automobilisten extra voorzichtig zijn. Om ervoor te zorgen dat automobilisten hun snelheid aanpassen, kan u verkeersdrempels installeren. Dit is vooral aan te raden op plaatsen waar auto’s slechts 30 km per uur mogen rijden en ze zich daar strikt aan moeten houden omdat er anders gevaar dreigt. De drempels zijn erg goed zichtbaar dankzij hun gele en zwarte kleur.

Verkeersborden en richtingspijlen

Om te zorgen voor vlot verkeer en om de verkeersregels aan te duiden, kan u borden plaatsen die de circulering en richting aanduiden. Er bestaan ook personaliseerbare borden, die ideaal zijn om de maximale snelheid aan te duiden en om ongelukken te vermijden. Zorg ook voor meer zichtbaarheid door verkeersspiegels te installeren bij de uitrit van de parking of bij kruispunten.

Het parkeren organiseren

Om te zorgen dat mensen andere auto’s niet hinderen en om de parking te organiseren, zijn er regels nodig die geuit worden aan de hand van borden en grondmarkering.

Parkeerborden

Bedrijven moeten vaak parkeerzones vrijhouden voor directie of werknemers. Bij een ziekenhuis is het bijvoorbeeld vaak zo dat er parkeerplekken zijn voorbehouden voor de directie, de bezoekers en het personeel. Borden kunnen aanduiden welke plekken gereserveerd zijn en dus niet mogen worden ingenomen.

Grondmarkering

Voor u de grondmarkering aanbrengt, is het belangrijk om het oppervlak goed voor te bereiden zodat de markering goed blijft plakken. Om het oppervlak schoon te maken, stelt Seton het gamma Ondergrond reparatiemiddelen voor. Dankzij deze producten blijft uw grondmarkering langer behouden. Via de grondmarkering kan u duidelijk maken aan de gebruikers waar ze kunnen parkeren en welke regels er gelden op de parking. Ook via markeernagels kan u parkeerplaatsen afbakenen.

Verboden te parkeren

Een parkeerverbod geldt op plekken waar het gevaarlijk is om te parkeren en wordt meestal aangeduid met borden of grondmarkeringen. Als mensen niet mogen stilstaan en niet mogen parkeren, kan u onder andere dit sjabloon gebruiken.

Parking voor personen met een beperking

Uw parking moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor personen met een beperkte mobiliteit. Om de plaatsen aan te duiden die voorbehouden zijn voor personen met een handicap, stelt Seton het gamma Borden parking voor mindervaliden voor. De borden verhinderen dat mensen zonder beperking op de parkeerplaats parkeren. U kan ook werken met een sjabloon of pictogram als vloermarkering.

Stickers parkeerverbod

Om te beletten dat mensen zich parkeren op plaatsen waar ze niet mogen parkeren, kan u verbodsstickers gebruiken. U kan de stickers op de ruit van de fout geparkeerde auto kleven. De sticker is erg moeilijk te verwijderen en is daardoor even effectief als een boete.

Parking voor fietsen en motors

Een parking onthaalt verschillende gebruikers. Daarom is het essentieel om een parkeerzone te voorzien voor de verschillende doelgroepen. Auto’s, fietsen en motors kunnen op dezelfde parking staan, hetzij in verschillende ruimtes. Fietsen horen in de (overdekte) fietsenstalling, zodat ze beschermd zijn tegen inbraak en slechte weersomstandigheden. Om de fietsers en motorrijders te leiden naar hun plekje op de parking kan u signalering (Borden parkeerplaatsen voor fietsen en motoren) gebruiken.

Verkeerspalen

Om de zones van de voetgangers te beschermen, kan u paaltjes plaatsen. Zo kunnen de auto’s niet op het gebied voor de voetgangers rijden. De wegen voor auto’s en voetgangers zijn dan strikt gescheiden. De veiligheidspaaltjes kan u manueel in en uit de grond halen. Zo kan de barrière heel snel verwijderd worden op het moment dat hulpdiensten het bedrijfsgebouw moeten bereiken.

Parkeerbeugels

Aan het begin van een parking of op de parkeerplaatsen zelf kan u parkeerbeugels plaatsen. Voertuigen kunnen deze beugels niet overbruggen. De beugels beletten dat mensen parkeren op plaatsen waar dat niet toegelaten is.

Parkeerstops

Parkeerstops zijn een goed alternatief voor permanente verflijnen. Ze dienen om parkeerplaatsen af te bakenen of om de rijbaan te scheiden van fiets- en voetpaden. Ze zijn hoog genoeg om een scheiding te vormen, maar niet zo hoog dat ze auto’s beschadigen als ze erover rijden.

Het comfort garanderen met een esthetische inrichting

Een bedrijf moet rekening houden met de inrichting, op het vlak van esthetiek en veiligheid. Seton stelt een gamma met straatmeubilair ter beschikking die een esthetische tint geeft aan uw inrichting.

Rookruimtes buiten

Het is verboden om in het bedrijfsgebouw te roken. Daarom voorzien bedrijven best rookplaatsen buiten. Dankzij deze rookplaatsen kunnen rokers tijdens hun pauze op hun gemak roken en hun sigaret meteen in de asbak smijten. Seton biedt een volledig gamma van vuilnisbakken, asbakken en rookplaatsen buiten aan om de omgeving van het bedrijfsgebouw proper te houden.

Aanvullende producten

Het is ook heel handig om op de parking borden en pictogrammen te zetten die verzamelplaatsen aanduiden, zodat mensen weten waar ze naartoe moeten in het geval dat de lokalen en kantoren geëvacueerd moeten worden.