Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 020 5883

Winkelwagentje (0)
GHS producten |

CLP / GHS: nieuwe gevaarsymbolen

 

Wat is het GHS?

Gevaarsymbolen herkennen is de beste preventie om ongevallen te vermijden. Om de symbolen duidelijker te maken, werd het GHS, Globally Harmonized System, ingevoerd. Een nieuw systeem voor de classificatie en etikettering van chemische producten.

Het systeem heeft tot doel de identificatie van chemische stoffen wereldwijd te homogeniseren. De nieuwe symbolen werden op 1 juni 2015 ingevoerd en zijn voortaan identiek in heel Europa en een groot aantal landen buiten Europa.

De herkenning van deze homogene symbolen zal de risico’s voor mens en milieu beperken, zowel in de behandeling als in de opslag of vernietiging van chemische stoffen.

Het nieuw Europees reglement met betrekking tot de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, CLP (Classification Labelling Packaging) genaamd, heeft als voornaamste doel de toepassing van het GHS in de Europese Unie.

Nieuwe CLP gevaarsymbolen
 

Toepassingskalender van het GHS

Type product tot 01/12/2010 tot 01/06/2015 sinds 01/06/2015
Stoffen HSID systeem of CLP CLP CLP
Mengsels HSID systeem of CLP HSID systeem of CLP CLP

Wijzigingen ten gevolge van het GHS

 • Gevaarsymbolen
 • Gevaarklassen
 • Classificatiecriteria
 • Etikettering
 • Aanpassing van de veiligheidsfiches
 • Aanpassing van bepaalde termen ("bereiding" vervangen door "mengsel", "gevaarcategorie" door "gevaarklasse", enz.)

Nieuw model voor etiketten

Nieuw model voor etiketten

De afmetingen van etiketten blijven onveranderd, maar er moet meer gedetailleerde informatie opgegeven worden. De nodige informatie op het etiket is de volgende:

 • Identificatie van het product
 • Identificatie van de leverancier
 • Pictogrammen die wijzen op gevaar
 • Waarschuwingen (Gevaar of Opgelet)
 • Gevaarboodschappen Hxyz
  x = 2 Fysiek gevaar
  x = 3 Gevaar voor de gezondheid
  x = 4 Gevaar voor het milieu
 • Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen Pxyz (eventueel pictogrammen)
  x = 2 preventie
  x = 3 interventie
  x = 4 opslag
  x = 5 eliminatie
 • Alle andere informatie nodig voor een passend gebruik van het productVolgens de huidige en toekomstige regelgeving moeten de afmetingen van etiketten aangepast zijn aan het volume van de verpakking :

Te identificeren volume Afmetingen etiket (mm)
< 3 liter
74 x 52
Van 3 tot 50 liter
105 x 74
Van 50 tot 500 liter
148 x 105
> 500 liter
210 x 148

Nieuwe symbolen

Matières explosives
Matières solides inflammables
Matières comburantes
GHS01

Ontplofbare stoffen


GHS02

Brandbare stoffen


GHS03

Oxiderende stoffen

Matières gazeuses sous pression
Matières corrosives
Matières toxiques
GHS04

Gas onder druk


GHS05

Corrosieve stoffen

GHS06

Acute toxiciteit categorie 1, 2, 3

Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, corrosion ou irritation des yeux
Risques mutagène, respiratoire, cancérigène ou pour la reproduction
Danger pour le milieu aquatique
GHS07

Acute toxiciteit categorie 4
(corrosie, irritaties
of overgevoeligheid / oogletsels)


GHS08

Risico op mutageen,
voor de luchtwegen, voor de reproductie,
of kankerverwekkend


GHS09

Gevaar voor het
aquatisch milieu


 

Onze GHS producten

8 artikel(en)

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke service aan te bieden. Sluiten