Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 020 5883

de juiste leidingmerkers kiezen |

De juiste leidingmerkers kiezen

Omdat Seton aan al uw behoeften wil beantwoorden, stellen wij u een erg uitgebreid aanbod aan gestandaardiseerde leidingmerkers voor, met meer dan 800 verschillende productnamen. De norm NEN 3050 verdeelt de stoffen die door een leiding kunnen stromen in een aantal groepenwater, stoom, gassen, lucht, zuren en basen, blusleidingen, ontvlambare vloeistoffen en onontvlambare vloeistoffen. Onze leidingmerkers bevatten tevens de nieuwe gevarenpictogrammen, conform het CLP-reglement (Classification, Labelling and Packaging). Indien u echter in heel ons aanbod geen gestandaardiseerd model vindt dat overeenkomt met wat u zoekt, bieden wij u de mogelijkheid om uw leidingmerker te personaliseren!


Waarom leidingen identificeren ?

 • De nationale en Europese wetgeving leggen de werkgever op alle leidingen te markeren aan elk verbindingspunt : aan de in- en uitgang van ventielen, apparaten, bij de doorgang van tussenschotten en muren, ... Kortom, op alle plekken waar het belangrijk is om te weten welk gas of vloeistof door de leiding stroomt.
 • Deze wetgeving, wanneer van toepassing, dient om in alle veiligheid te kunnen werken (het interventieteam kan bij een ongeluk snel de leidingen identificeren waar mogelijk een gevaarlijke vloeistof in stroomt), bijkomende kosten te vermijden en om tijd te winnen.
 • Om beter aan uw noden te beantwoorden, garanderen wij u een aanbod dat uitgebreid, kwaliteitsvol en flexibel is en overeenstemt met de reglementering van vandaag.
 • Onze leidingmerkers bestaan uit gelamineerd polyester (zonder chloor). De klever bestaat uit een acryllijm met een heel laag halogeengehalte (lage corrosiviteit) waardoor een veilig gebruik in de nucleaire industrie wordt gegarandeerd
 • Op 20 januari 2009 trad het CLP-reglement (Classification, Labelling and Packaging in het Engels of Classificatie, Etikettering en Verpakking in het Nederlands), uitgegeven door het GHS (Globally Harmonised System), in werking.
 • Behalve enkele specifieke uitzonderingen, vermeld in het reglement, is de toepassing van het nieuwe reglement verplicht sinds 1 december 2010 voor substanties, en zal het ook verplicht zijn voor mengelingen vanaf 1 juni 2015.
 • De nieuwe leidingmerkers geven, wanneer nodig, de gevarenpictogrammen en het specifieke gevaar per product aan.

 

Hoe zijn de Seton leidingmerkers opgebouwd ?

Leidingmerker: Zuurstof

 

De leidingmerkers moeten bepaalde gegevens bevatten die essentieel zijn voor een optimale beveiliging :

-de naam of formule van het product in de leiding.
- de kleur conform aan de norm (NEN 3050) maakt duidelijk tot welke groep het vloeistof behoort (water, gas, stoom...) en zo is het gemakkelijker om procedures op te starten in geval van een ongeluk.
- de/het gevarenpictogram(men) en waarschuwing worden op de merker geplaatst, indien het reglement dit eist.
- een pijl die de circulatierichting van het vloeistof in de leiding aangeeft.

Standaardkleuren voor identificatie :


Groep Kleuren
Leidingmerker: Water
Water Witte tekst op groene achtergrond
Leidingmerker: Lucht
Lucht
Witte tekst op blauwe achtergrond
Leidingmerker: Stoom
Stoom Zwarte tekst op grijze achtergrond
Leidingmerker: Blusleidingen
Blusleidingen
Witte tekst op rode achtergrond
Leidingmerker: Basen
Basen Witte tekst op paarse achtergrond
Leidingmerker: Gassen
Gassen Zwarte tekst op gele achtergrond
Leidingmerker: Ontvlambare vloeistoffen
Ontvlambare vloeistoffen Witte tekst op bruine achtergrond
Leidingmerker: Onontvlambare vloeistoffen
Onontvlambare vloeistoffen  Witte tekst op zwarte achtergrond
Leidingmerker: Zuren
Zuren
Zwarte tekst op oranje achtergrond


Gevarensymbolen bepaald door het GHS (Globally Harmonized System)

Matières explosives
Matières solides inflammables
Matières comburantes
GHS01
Explosieve materialen
GHS02
Ontvlambare
materialen
GHS03
Oxiderende materialen
Matières gazeuses sous pression
Matières corrosives
Matières toxiques
GHS04
Gas
onder druk
GHS05
Corrosieve materialen
GHS06
Acute toxiciteit categorie 1, 2, 3
Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, corrosion ou irritation des yeux
Risques mutagène, respiratoire, cancérigène ou pour la reproduction
Danger pour le milieu aquatique
GHS07
Acute toxiciteit categorie 4
(corrosie, irritaties
of overgevoeligheid / oogletsels)
GHS08
Mutagene risico's,
risico voor ademhalingswegen
of vruchtbaarheid, kankerverwekkend
GHS09
Gevaarlijk voor
milieu


Kies het type leidingmerker

Voorgesneden leidingmerkers op kaart :

 

Leidingmerker: vel
 • Ideaal voor kleine bestellingen.

 • De afmeting is gebruiksvriendelijk en ideaal om onder uw teams te verdelen.

 • Voorstelling op kaart, de etiketten zijn individueel voorgesneden om ze gemakkelijk te kunnen aftrekken en om in een handomdraai de ongebruikte kant af te halen.

 • 4 formaten beschikbaar in functie van de diameter van de te merken leidingen.Voorgesneden leidingmerkers op rol :

 

Marqueurs de tuyauteries prédécoupés en rouleau
 • Ideaal voor gemiddelde bestellingen.

 • De etiketten op rol plakken als een "tape" en zijn voorgesneden om gemakkelijk een voor een af te trekken en om in een handomdraai de ongebruikte kant af te halen.  

 • 3 formaten beschikbaar in functie van de diameter van de te merken leidingen.

 • Ecologisch systeem met een minimum aan afval.

 

Leidingmerkers op doorlopende rol :

 

Leidingmerker: rol
 • Ideaal voor grote bestellingen of om een merker rondom een leiding te bevestigen.

 • Deze techniek zorgt voor een leesbaarheid vanuit elke richting.

 • Een ideale kleefbaarheid wordt bereikt wanneer de twee uiteinden overlappen met elkaar.

 • 2 formaten beschikbaar volgens de diameter van de te merken leidingen.

   

Ons aanbod aan leidingmerkers

Gestandaardiseerde leidingmerkers

Om u zo snel mogelijk te dienen, stelt Seton een aanbod aan leidingmerkers met gestandaardiseerde teksten voor. Elke tekst is geassocieerd met een kleur, en sommigen ook met een pictogram en een waarschuwing omtrent gevaar. Ontdek ons compleet aanbod aan CLP leidingmerkers :

 


Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.


Gepersonaliseerde leidingmerkers

 • Volstaat het standaardgamma niet voor de identificatie van uw eigen producten ? Seton laat u toe uw gepersonaliseerde leidingmerkers aan te maken.
 • U preciseert de kleuren (conform het geldende reglement), de afmetingen, de CLP pictogrammen (tot 6 pictogrammen per etiket), uw eigen tekst en het aantal dat u nodig heeft.

 

Formaten van de verschillende leidingmerkers

 

 Voorstelling
Grootte van het etiket Voor leidingen met een diameter van ... Verpakking
Individuele merkers

Leidinmerker: water
150 x 12 mm 6 tot 20 mm 5 merkers op kaart (type R)
250 x 26 mm 20 tot 50 mm 4 merkers op kaart (type S)
of 30 merkers op rol (type LMS)
355 x 37 mm 50 tot 99 mm 3 merkers op kaart (type T)
of 30 merkers op rol(type LMT)
450 x 52 mm meer dan 100 mm 2 merkers op kaart (type U)
of 30 merkers op rol(type LMU)
Merkers op doorlopende rol

Leidingmerker: Fenol
100 x 60 mm
(zonder pictogram)
minder dan 70 mm 505 merkers op doorlopende rol met
pictogram (type V1)
of zonder pictogram (type V2)
127 x 60 mm
(met pictogram)
100 x 150 mm
(zonder pictogram)
meer dan 70 mm 220 merkers op doorlopende rol
met pictogram (type W1)
of zonder pictogram (type W2)
127 x 150 mm
(met pictogram)


Hoe bevestig ik mijn leidingmerker ?

Leidingmerker: Plaatsing

De leidingen moeten aan elk verbindingspunt worden gemerkt : aan de in- en uitgang van ventielen, apparaten, bij de doorgang van tussenschotten en muren, ... Ook telkens daar waar er een richtingsverandering plaatsvindt. Kortom, op alle plekken waar het belangrijk is om te weten welk gas of vloeistof er wordt vervoerd.

 

Advies omtrent het gebruik van leidingmerkers :

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke service aan te bieden. Sluiten