Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 020 5883

Winkelwagentje (0)

RoHS stickers

Advies nodig? Advies nodig? Waarvoor dienen RoHS-stickers? Hier vindt u alle AEEA-stickers en RoHS-pictogrammen uit ons gamma. Volgens de Europese richtlijnen 2002/95/CE en 2002/96/CE moet de fabricatie, inzameling en recyclage van elektrisch en elektronisch afval (AEEA) de RoHS-normen (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipments) volgen. Met het RoHS-logo en de WEEE-pictogrammen kunt u aanduiden dat u deze regelgeving respecteert.

8 Artikel(en)

Filteren Sorteren

Rooster Lijst

FAQ - Verplichtingen en richtlijnen omtrent AEEA en RoHS


Wat houdt de RoHS-norm precies in?

De RoHS-richtlijn (restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipments) is een Europese norm die het gebruik van gevaarlijke producten zoals lood of kwik in elektrische en elektronische toestellen probeert in te perken. Het etiket met RoHS-markering heeft meestal een groene kleur, verwijzend naar de milieuvriendelijke context ervan. Alle elektrische toestellen, van alle aard, moeten dat logo dragen.

Wat houdt de AEEA-norm precies in?

De afvalverwerking van elektronische toestellen (AEEA) is deels onderhevig aan de RoHS-richtlijn, maar voor een ander deel ook aan de AEEA-normen. Die schrijven voor hoe gevaarlijke materialen uit elektronische toestellen verwerkt moeten worden bij recyclage. Voor alle toestellen die na 13 augustus 2005 op de markt gekomen zijn, is de producent verantwoordelijk om die toestellen terug te nemen of voor een correcte recyclage.

Hoe ziet het AEEA-logo voor elektronische toestellen eruit?

Het AEEA-logo dat naar de gelijknamige norm verwijst is in één oogopslag herkenbaar: een vuilnisbak met een kruis erdoorheen. Zo wordt duidelijk gemaakt dat noch particulieren noch bedrijven hun elektronische toestellen zomaar in de vuilnisbak mogen gooien, maar dat ze ze moeten afgeven in daarvoor bestemde sorteercentra, zoals recyclageparken of containerparken. Seton biedt WEEE-pictogrammen in verschillende vormen. Het etiket met CE-, AEEA en RoHS-markering combineert zelfs meerdere normen: behalve het AEEA- en RoHS-pictogram draagt het ook het CE-kenteken, waardoor u meteen ook in orde bent met de verplichting aan te duiden dat uw product in de Europese Unie verkocht wordt volgens de geldende normen.

Welk logo moet u kiezen? AEEA of RoHS?

Om te voldoen aan alle douanecriteria en de richtlijnen voor verkoop, moet het RoHS-logo altijd duidelijk zichtbaar aanwezig zijn op de verpakking van uw product. Om de recyclage van het product te vergemakkelijken, kunt u ook een sticker aanbrengen op het product zelf.
Een AEEA-logo moet dan weer rechtstreeks op het product aangebracht worden. Daarop valt dan af te lezen of uw producten gevaarlijke stoffen bevatten. Het is ook duidelijk hoe de recyclage moet verlopen.
In Europa is een RoHS-markering verplicht. Omdat er tegenwoordig veel belang gehecht wordt aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk, wordt die wetgeving heel geregeld bijgesteld en verscherpt.
Door al uw producten duidelijk en correct te markeren, kunt u mogelijke logistieke problemen of boetes voorkomen. Als u kiest voor onze veiligheidstickers voor de identificatie van gevaarlijke producten bent u meteen wettelijk in orde, maar ze maken ook deel uit van een preventiebeleid om uw werknemers tegen allerlei gevaren te beschermen.
Vanuit die optiek is het ook aangewezen om uw werknemers uit te rusten met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) als ze producten of toestellen moeten behandelen die gevaarlijke stoffen bevatten.
Op deze pagina vindt u alle mogelijke etiketten en labels om gevaarlijke producten aan te duiden. U vindt er onder meer ook CE- en asbeststickers die volledig voldoen aan alle reglementeringen rond het identificeren van materialen. Met correcte markering verlopen douane- en grenscontroles bovendien veel vlotter, waardoor u tijd en geld wint.